icon icon icon

T03

12

Dự báo thị trường dệt may năm 2023

Năm 2022 thị trường dệt may chứng kiến 2 bức tranh có màu sắc đối lập giữa 6 tháng đầu năm khởi sắc và 6 tháng cuối năm đảo chiều khó khă...

Xưởng sản xuất

0933 848 891